Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2015/2016
2015-10-05 10:50 / 1379   D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2015/2016.

 

Oferta dla uczniów:

- Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki - p. G. Ledzińska, B. Dróżdż, H. Stachowiak;

- "Trening twórczości" - zajęcia stymulujące rozwój myślenia ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności (dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkolnych) - p. G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- "Trening antystresowy' - podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową (dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkolnych) - p. G. Ledzińska, B. Dróżdż;

-  "Serce i rozum" - zajęcia warsztatowe pobudzające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno-społeczną (dla dzieci klas IV-VI) - p. G. Ledzińska;

- "Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i kreatywność dziecka 5 i 6 letniego" - p. A. Napiórkowska-Solarczyk.

 

Oferta dla nauczyciel:

- "Praca z uczniem zdolnym"- (dla nauczycieli szkół podstawowych) - p. A. Napiórkowska-Solarczyk;

- "Syndrom nieadekwatnych osiągnięć - dlaczego zdolni uczniowie osiągają słabe wyniki w nauce?" - definicja, przyczyny SNO, charakterystyka i typy dzieci z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, formy pomocy, terapia dzieci osiągających wyniki poniżej swoich możliwości - p. A. Napiórkowska-Solarczyk, czas: 2 godz.

 

Oferta dla rodziców, opiekunów:

- Wsparcie ucznia zdolnego i jego rodziny - konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci zdolnych - p. A. Napiórkowska-Solarczyk, G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- "Pomysłowy dorosły/rodzic – kreatywne dziecko" - warsztaty rozwijające kompetencje rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, wzbogacające wiedzę opiekunów na temat metod rozwijania kreatywności - p. A. Napiórkowska-Solarczyk;

- "Kreatywne popołudnie dla wnucząt i dziadków" - warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, wzbogacające wiedzę opiekunów na temat metod rozwijania kreatywności - p. A. Napiórkowska-Solarczyk.

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Gawędy 5

85-792 Bydgoszcz

 

Telefony:

tel. (52) 322 80 32

tel. kom. 697-91-07-85

fax (52) 321-07-61

 

Adres mailowy:

info@poradnia.bydgoszcz.pl