Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Oferta KPCEN w zakresie szkolenia nauczycieli
2018-09-13 13:20 / 4461   D.Wierski

Oferta Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie szkolenia nauczycieli.

 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 dotyczące tematyki ucznia zdolnego:

1. Jak pracować z uczniem zdolnym? (dr V. Panfil-Smolińska)

2. Jak wspierać ucznia zdolnego w organizowaniu uczenia się? (dr V. Panfil-Smolińska)

3. Jak rozbudzać wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjnych? (dr V. Panfil-Smolińska)

4. Jak wdrażać uczniów do procesu samokształcenia? (I. Rostankowska)

5. Gry dydaktyczne jako sposób nauczania – uczenia się. (dr V. Panfil-Smolińska)

6. Sposoby indywidualizowania procesu nauczania i uczenia się. (I. Rostankowska)

7. Jak wspierać rozwój uczniów, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych. (I. Rostankowska)

8. Odwrócona lekcja - Strategia Kształcenia Wyprzedzającego krok po kroku. (I. Rostankowska)

9. Jak zbudować szkolny system wspierania ucznia zdolnego? (dr V. Panfil-Smolińska)

 

Dane kontaktowe:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9

85-067 Bydgoszcz

tel. 52 349 31 50, fax 52 349 31 03

kom. 607 886 112, 697 011 842

e-mail: info@cen.bydgoszcz.pl