Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Obóz naukowy 2019 – dzień szósty
2019-08-19 22:56 / 14673   D.Wierski
 

Uczestnicy obozu naukowego przygotowali kolejną porcję zdjęć i relację.

 

Dzisiaj na zajęciach biologii dziewczyny wykrywały substancje budujące organizmy żywe (białka, cukry, tłuszcze) oraz rozwiązywały pasjonującą zagadkę kryminalną. Szlifowały umiejętność rozwiązywania testów olimpijskich. Głównym tematem konwersacji w języku angielskim była praca. Uczestnicy określali charakterystyczne cechy różnych zawodów, określali swoje mocne i słabe strony, ćwiczyli słownictwo opisujące typowe czynności, które wykonujemy w pracy. Wszystko zwieńczyła rozmowa kwalifikacyjna. Po kolacji grupa biologów i fizyków „udała się do angielskiej restauracji”, gdzie podczas rozmów i prób zamówienia potraw odgadywała, jaką rolę odgrywa każde z nich. Matematycy ćwiczyli umiejętności zapisu symbolicznego przy rozwiązywaniu konkursowych zadań tekstowych. Ćwiczyli też zagadki matematyczne dotyczące szachownic – ich kolorowania oraz ustawiania niestandardowych figur „szachowych”. Oprócz problemu szachownic rozwiązywali różne inne zagadki logiczne – kryptarytmy, logogryfy, krzyżówki matematyczne i piramidy iloczynowe. Fizycy szlifowali swoje umiejętności doświadczalne na bazie ćwiczeń z własności materii oraz poznawali statystyczne metody analizy wyników doświadczalnych oparte na rozkładzie normalnym Gaussa.

Oprócz tych wszystkich tematów związanych z nauką zażywaliśmy dzisiaj kąpieli nad jeziorem, były kajaki, rowery wodne i wodna trampolina. Uczestniczyliśmy w zajęciach rekreacyjnych, a teraz bawimy się na dyskotece.

Taki aktywny dzień.