Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Nabór uczniów na zajęcia dodatkowe na uczelniach   ważna informacja
2017-04-06 18:58 / 2774   D.Wierski

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w okresie kwiecień-czerwiec br. realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe na uczelniach:

 

a) „Eksperymenty chemiczne” - zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywające się na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Laboratorium będzie składało się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegółowy program w załączniku);

b) „Elementy algorytmiki” - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjów odbywające się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Warsztaty będą składały się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegółowy program w załączniku).

 

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z proponowanego cyklu zajęć, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i dostarczenie go do sekretariatu Pałacu Młodzieży do 19 kwietnia br. (sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach 7.30 – 19.00; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek do godz. 16.00).

 

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.