Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2016/2017 - szkoły ponadgimnazjalne
2017-06-26 14:12 / 4057   D.Wierski

Laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2016/2017.

 

Nazwa szkoły

Nazwa olimpiady

Laureaci

Finaliści

Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy

Olimpiada Fizyczna

 

1

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy

Olimpiada Matematyczna

 

1

II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Olimpiada Geograficzna

 

1

Olimpiada Języka Francuskiego

 

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Olimpiada Geograficzna

 

1

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

1

Technikum Ekonomiczne nr 1 w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

1

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich

 

4

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

2

 

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

2

1

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

4

3

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

3

1

Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

2

Technikum Hotelarskie przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 

1

Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

1

 

Technikum Odzieżowe

IV Ogólnopolska olimpiada wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania odzieży

1

4

Technikum Spożywcze w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

 

3

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

1

2

V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Olimpiada Historyczna

 

1

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Chemiczna

 

1

Olimpiada Filozoficzna

 

2

Olimpiada Fizyczna

1

3

Olimpiada Geograficzna

1

4

Olimpiada Historyczna

1

1

Olimpiada Języka Angielskiego

 

1

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

5

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

2

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1

 

XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Spożywcza w Bydgoszczy

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 

2

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

1

 

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

2

1