Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Grant Fabryka Szans - informacja ogólna
2014-04-30 12:10 / 443   E.Sawoszczuk

Zajęcia dla uczniów zdolnych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego dalej zwane Fabryką Szans są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych projektów edukacyjnych wspierających rozwój naukowy ucznia zdolnego, wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.