Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Grant Fabryka Szans dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – zajęcia w roku 2019   ważna informacja
2019-03-15 22:00 / 11557   D.Wierski

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i klas gimnazjalnych:

 

1. Inkubator czytelnika, czyli młodzi wobec języka (języków) literatury

2. DNA Artysty. Spotkania miłośników architektury i sztuki oraz uczestników Olimpiady Artystycznej

3. Eksperymentalna podróż w tajemniczy świat chemii

4. Międzyszkolne Koło Matematyczne

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w załącznikach. Chętni uczniowie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Pałacu Młodzieży do dnia 28 marca br. (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00 i mieści się w budynku Gimnazjum nr 16, przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6).

 

Aktualny harmonogram zajęć.