Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Fundusz Pomocy Młodym Talentom
2014-05-20 09:48 / 520   D.Wierski

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich działa przy Fundacji "Porozumienie bez barier". Celem Funduszu jest pomoc stypendialna dla utalentowanych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rozwój ograniczany jest przez warunki życiowe (zdrowie, sytuacja materialna, defaworyzowane miejsce zamieszkania).

 

Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w wieku 10-17 lat. Wnioski składać można w terminie od 27 czerwca do 25 lipca 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://fpbb.pl/news/caly/id/497.

 

Adres do przesyłania wniosków:

Fundacja „Porozumienie bez barier”

ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A

00-565 Warszawa

z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”