Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - podsumowanie spotkania
2019-03-21 11:11 / 11790   D.Wierski

Trzecie i ostanie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” odbyło się 20 marca 2019 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy i adresowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

 

Celem spotkania było wszechstronne rozwijanie i wspieranie uzdolnień młodych ludzi oraz stworzenie im możliwości do zaprezentowania wiedzy, umiejętności i pasji. W spotkaniu wzięło udział ok. 240 uczniów z bydgoskich szkół, m.in. z ZSO 1, ZSO 4, ZSO 6, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych a także LO 9 oraz SP 17 i SP 30. Tematem spotkania były nauki ścisłe: matematyka, fizyka, informatyka, elektronika i elektryka.

 

Konferencję rozpoczęła dr inż. Karolina Mroczyńska - wykładowca z Instytutu Matematyki - Zakładu Algebry i Dydaktyki Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas wykładu pn. „Stałe matematyczne i najpiękniejsze twierdzenia matematyki” przedstawiła kilka ciekawych twierdzeń matematycznych oraz opowiedziała o historii liczby „pi”. Kolejnym prelegentem była dr Agnieszka Banaszak-Piechowska – wykładowca z Instytut Fizyki - Zakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla UKW w Bydgoszczy. W wykładzie „Fizyka wokół nas” wyjaśniała, w jakich dziedzinach naszego życia stosowane są naukowe zdobycze fizyki.

 

W kolejnej części spotkania zaprezentowali się finaliści Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(X)Plory w Bydgoszczy – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Bydgoszczy. Wiktor Kuś i Dorian Żarna w prelekcji pn.„Innowacyjny Moduł Napędowy, czyli usprawnienie silników w pojazdach elektrycznych” opowiedzieli o swoim odkryciu i przyszłościowym projekcie dotyczącym silników pojazdów elektrycznych. Następnie zaprezentował się Jan Paczkowski (również LO 9) – elektronik z zamiłowania, który opowiedział o swoim projekcie dot. „BrailleView - czytnik skali szarości dla niewidomych”.

 

W trzeciej części spotkania swe projekty, pasje i umiejętności przedstawili pasjonaci z dziedziny matematyki, fizyki, elektroniki i informatyki, stypendyści  Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza. Na początek zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych. Arkadiusz Tomasz Borowiecki  w wykładzie pn. „Programowanie w różnych językach” mówił o cechach, jakie powinien mieć dobry programista, o swoich projektach i pomiarach. Natomiast Piotr Chodań (finalista Olimpiady Innowacyjności Technicznych i Wynalazczości, wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny) w wykładzie „Moje projekty w praktyce” opowiedział uczestnikom o samodzielnym zbudowaniu drukarki 3D i Solara, przekazując kilka dobrych rad dla konstruktora. Następnie w prelekcji pn. „Elektronika doświadczalna i praktyczna” zaprezentował swoje pasje Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Adam Franciszek Stacherski (również z ZSE). W dalszej części tego bloku Jakub Winiarski (wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny) – uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bydgoszczy, przedstawił kilka ciekawych zadań w wykładzie pn. „Ciekawe zadania matematyczne”. Na koniec swoją prelekcję wygłosił uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy Mateusz Mońko, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W wystąpieniu zatytułowanym Nowe oczy na Wszechświat - obserwacje fal grawitacyjnych przez LIGO i VIRGO opowiedział o swoich obserwacjach i pasji do fizyki.

 

Spotkanie wzbogaciły występy artystyczne uczniów bydgoskich placówek. Swoje zdolności wokalne i instrumentalne zaprezentowali uczniowie LO 6: Małgorzata Brączyk (laureatka wielu konkursów wokalnych, należy do szkolnego zespołu Scherzo) oraz Kaja Wardzińska (laureatka wielu konkursów wokalnych). Akompaniował jej Jan Sokala, dla którego główne zainteresowanie to film i fotografia. Usłyszeliśmy również utwory własnej kompozycji na gitarę, perkusję i śpiew w wykonaniu zespołu The Wild Page, uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy oraz członków Orkiestry Dętej ZSE: Sebastiana Świątka, Mateusza Miłkowskiego i Piotra Marczaka.

 

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” zostało zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.