Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Eksperyment w fizyce” - termin i miejsce zajęć
2016-04-19 10:26 / 1898   D.Wierski

Informujemy, że pierwsze zajęcia laboratoryjne z fizyki na UKW pn. „Eksperyment w fizyce” odbędą się w sobotę 23 kwietnia br., wyjątkowo o godz. 11.00. Miejsce zajęć: Instytut Fizyki UKW, Plac Weyssenhoffa 11, sala 13. Zapraszamy wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć udziału w ww. zajęciach poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego.