Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
"Ekologia w regionie..." - podsumowanie trzeciej tury warsztatów
2018-11-19 21:41 / 7429   D.Wierski

13, 15 i 16 listopada 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w Zakładzie Hydrobiologii UKW oraz w terenie odbyła się trzecia i ostatnia tura warsztatów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.

 

Za nami trzecia i ostatnia tura warsztatów, której adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z formami ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadząca przedstawiła uczniom problematykę poruszaną na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, przykładowe pytania z etapu podstawowego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, rozpoznawanie symboli i oznaczeń stosowanych w ekologii. Natomiast w Ogrodzie Botanicznym UKW uczniowie poznali pokrój drzew w jesiennej szacie i wykonywali rysunki schematyczne.

 

Podczas zajęć z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” uczestnicy dokonywali obserwacji biologicznych z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego (m.in. lupy binokularowe i zaawansowane mikroskopy świetlne). Uczniowie nauczyli się rozpoznawać pospolite gatunki zwierząt wód Bałtyku w oparciu o posiadane informacje (np. odróżnianie krewetki atlantyckiej i pospolitej, wybranych gatunków ryb - wężynka, iglicznia, dobijak, motela, ciernik, cierniczek - oraz małż - omułek, sercówka, rogowiec, piaskołaz) oraz wykonywać rysunki jako formy notatek biologicznych z zachowaniem odpowiedniej skali i elementów anatomicznych.

 

Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.

 

Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.