Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
"Ekologia w regionie..." - podsumowanie drugiej tury warsztatów (cz. 1)
2018-10-20 10:06 / 6125   D.Wierski

17 i 18 października 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w Zakładzie Hydrobiologii UKW oraz w terenie odbyła się druga tura warsztatów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.

 

Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z rezerwatami i pomnikami przyrody. Poznali różnorodne formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, takie jak m.in.: obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, parki narodowe czy parki krajobrazowe i wiele innych. W Ogrodzie Botanicznym UKW nauczyli się natomiast rozpoznawać gatunki drzew poprzez obserwację budowy i ustawienia liści, ich nasady, szczytu, brzegu oraz poprzez rozpoznanie ich pierzastej lub dłoniastej złożoności.

 

Nad brzegiem rzeki Brdy, podczas zajęć terenowych z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, uczestnicy dokonywali oceny stanu jakości wód rzecznych z wykorzystaniem zestawów odczynników i terenowych urządzeń pomiarowych, samodzielnie pobierali z rzeki próbki biologiczne, a z pomocą prowadzącego identyfikowali znalezionych przedstawicieli fauny bezkręgowej wraz z określeniem ich preferencji ekologicznych. Uczniowie ustalili również poziom zanieczyszczenia wód na terenie zurbanizowanym.

 

Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.

 

Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.