Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Tematem konferencji były nauki humanistyczne...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Warsztaty „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbyły się 23 kwietnia...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Warsztaty zatytułowane „Trening twórczości” adresowane były do uczniów szkół podstawowych...

Czytaj więcej!